SBNO.ORG

Online donateursdag

Nadat de voorjaarsexcursie in 2020 als gevolg van de coronacrisis moest worden afgelast heeft het bestuur gekozen voor uitstel naar 2021. Dit vanzelfsprekend onder voorbehoud van een verbetering in de situatie. Inmiddels hebben we helaas moeten constateren dat het nog steeds niet verantwoord is om de excursie dit voorjaar fysiek te organiseren. Allereerst met het oog op de gezondheid van onze donateurs en van ons zelf, maar ook gezien de onzekerheid van het aantal aanmeldingen.
Om toch dit voorjaar iets te doen voor donateurs en andere belangstellenden wordt er op 1 mei om 19.30 uur via het YouTube kanaal van de Stichting (abonneren aanbevolen) een online bezoek gebracht aan de, mede door ons gesubsidieerde, orgels van de Petrus en Pauluskerk te Loppersum, de Magnuskerk te Bellingwolde en de Buitenkerk te Kampen.
Het programma biedt achtergrondinformatie over het desbetreffende orgel met een klankdemonstratie en literatuurspel door onze bestuursleden Cees van der Poel en Sander van den Houten. De prachtige audio- en videomontage wordt verzorgd door Samuël Strijbis van Concertstreamz.

Uw vrijwillige bijdrage voor de kosten van deze productie stellen we zeer op prijs. U kunt deze overmaken op het volgende rekeningnummer: NL06 INGB 0003 0927 57.

Via deze link kunt u vanaf 1 mei 19.30 uur de uitzending bekijken: https://youtu.be/q2Y8M0TVN_o


2022 © Alexander Bunt