SBNO.ORG

Uitgestelde Voorjaarsexcursie Dordrecht

Nadat de voorjaarsexcursie van mei jl. als gevolg van de corona crisis moest worden afgelast heeft het bestuur toen gekozen voor uitstel naar het najaar op 24 oktober. Echter was toen al duidelijk dat dit onder het voorbehoud was van duidelijke verbetering in de situatie. Nu moeten we constateren dat het nog steeds niet verantwoord is om de excursie in het najaar te organiseren. Allereerst met het oog op de gezondheid van onze (vaak wat oudere) donateurs en van ons zelf, maar ook gezien de begrijpelijke onzekerheid van het aantal aanmeldingen. Het bestuur heeft daarom besloten om de excursie van dit jaar te laten vervallen en de eerstvolgende excursie/donateursdag te organiseren op 1 mei 2021. Uiteraard is dit, gezien de onzekere tijden, opnieuw onder voorbehoud. De voorgenomen excursie naar het Bätz orgel van de Ev. Lutherse Kerk te Den Haag op vrijdag 27 november kan helaas gezien de huidige situatie (eind oktober) en de vooruitzichten ook niet door gaan. Ook voor deze excursie geldt dat we volgend najaar een nieuwe kans hopen te krijgen. Op deze site en in de nieuwsbrieven van 2021 zullen uiteraard de actuele ontwikkelingen worden bijgehouden.


2022 © Alexander Bunt