SBNO.ORG

Excursie Oude Kerk Amsterdam

Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseerde de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel een zeer geslaagde excursie voor donateurs en belangstellenden naar het gerestaureerde Vater/Muller orgel van de Oude Kerk te Amsterdam. De Stichting heeft destijds € 25.000,- bijgedragen aan de financiering van deze succesvolle restauratie die door de orgelmaker Reil onder deskundig advies van Henk Verhoef voorbeeldig is uitgevoerd. Het instrument werd op 16 mei van dit jaar weer in gebruik genomen.

De aanwezigen luisterden eerst naar een demonstratie door ons bestuurslid Sander van den Houten. Tijdens deze demo was het door de betrekkelijk kleine groep mogelijk om de klaviatuur te bezichtigen en om onder leiding van orgelmaker Hans Reil een kijkje in de kas te nemen. Daarna werd door Hans Reil tijdens een koffiepauze in de Sebastiaanskapel een uitgebreide toelichting gegeven op de restauratie, ondersteund door videobeelden. Tot slot werd door Sander van den Houten een concert verzorgd met werken van Bach en Mendelssohn.

Het bestuur heeft besloten om, ook al als vervanging van de vroegere najaars excursie c.q. donateursdag in het najaar voortaan een excursie als deze te organiseren, waarvan dan ook naast een uitgebreide bespeling, bezichtiging van klaviatuur en inwendige met deskundige toelichting, onderdeel zal zijn. In het najaar van 2020 staat daarom onder voorbehoud een bezoek aan het Bätz orgel van de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag op het programma.


2022 © Alexander Bunt