SBNO.ORG

SUBSIDIE AANVRAGEN

Als u als eigenaar of beheerder van een historisch orgel in aanmerking denkt te komen voor een bijdrage aan de restauratie of groot onderhoud , kunt u het aanvraagformulier invullen en opsturen. Kies hiervoor de knop “aanvraagformulier invullen”. Bij het aanvraagformulier dient u de volgende aanvullende documenten te uploaden (mits beschikbaar):

  1. Rapportage adviseur met beschrijving van het instrument, de staat waarin het verkeert en plan van aanpak;
  2. Offerte orgelmaker;
  3. Begroting en financieel dekkingsplan van het orgelproject;
  4. Gebruik en toegankelijkheid van het orgel;
  5. Overzicht financiële positie eigenaar/beheerder van het orgel.

Het bestuur heeft een sterke voorkeur voor het indienen van digitale documenten. Neemt u s.v.p. contact op met de secretaris wanneer u bestanden niet elektronisch beschikbaar heeft. Het bestuur neemt alleen complete aanvragen in behandeling en zal als dat nodig is vragen om aanvullende gegevens.×

Subsidie aanvragen

Dit is het aanvraagformulier voor subsidie voor orgel restauraties of onderhoud van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Op deze pagina ziet u alle vragen die wij u stellen.
Er wordt op gewezen dat aanvragen voor zaken anders dan orgels buiten de doelstelling van de Stichting vallen en daarom direct afgewezen zullen worden.
Het invullen van dit formulier geeft geen garantie dat een aanvraag toegewezen zal worden.

In dit formulier stellen wij u vragen over:

  1. uw organisatie/kerkelijke gemeente
  2. het project waarvoor u een aanvraag indient (restauratie/renovatie etc)
  3. de financiering van het project.
  4. overige vragen (o.a. extra benodigde informatie)

We verzoeken u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen, alles voor zover relevant en reeds bekend natuurlijk.

1. De organisatie/kerkelijke gemeente

1.1. Contactgegevens


1.2. Contactpersoon
1.3. RechtsvormDe vragen van 1.4 alleen invullen als de aanvraag NIET door een kerkgenootschap wordt gedaan.

1.4. Vragen m.b.t. uw organisatie


2. Het project.

2.1. Algemene vragen m.b.t. het project.


t/m

3. Financiën.

3.1. Financiële vragen m.b.t. het project waarvoor u een aanvraag indient.


4. Overige.

4.1. Wat willen wij verder van u ontvangen?

4.1. Hoe weet u van het bestaan van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel?