SBNO.ORG

Amsterdam - Buiksloterkerk

De Buiksloterkerk is het oudste monument van Amsterdam-Noord en dateert in de huidige vorm uit 1710. In deze kerk bouwde de orgelmaker H. ter Hart in 1858 een orgel in neo-gotische stijl waarbij nadrukkelijk is gekeken naar het Bätz-orgel in de Amstelkerk te Amsterdam. Dit is op zijn beurt weer verwant aan het orgel in de Dom te Utrecht. Nadat de kerk in 1984 was overgegaan in de handen van een stichting heeft men wel altijd zorg voor het orgel gedragen, zij dat het naar de andere zijde van de kerk werd verplaatst.
Omdat het orgel inmiddels sterk vervuild is waardoor er speel- en klanktechnisch problemen ontstaan dient in het kader van groot onderhoud een volledige schoonmaak plaats te vinden. In overleg met de orgelmentor van dit instrument, Ross Luescher, zal dit door Flentrop orgelbouw worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden door de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel ondersteund met een bijdrage van € 500,00.


2024 © Alexander Bunt