SBNO.ORG

Den Haag

In den Haag staat aan het Westeinde de kerk van de H. Teresia van Avila. Deze kerk kwam in 1841 op de plaats van de huiskapel van het stadspaleis "Het Spaansche Hof&qout; (oorspronkelijk eigendom van de Koning van Spanje, maar later huisvesting voor vele ambassades), en werd ontworpen door T.F. Suys. In de H. Teresia kwam in 1851 een orgel van de Belgische orgelmaker F.B. Loret, met drie manuaalwerken (36 registers) in n fraaie kas. Na diverse wijzigingen in de tweede helft van de negentiende eeuw, o.a. door J.J. van den Bijlaard komt in 1924 de genadeklap door dezelfde orgelbouwer: een totale herbouw in de oude kas met gebruikmaking van ca. 15 Loret registers. De firma Jos Vermeulen herstelt in 1938 en 1963 het orgel maar verder vinden er geen wijzigingen meer plaats.
Het orgel is inmiddels zo verwaarloosd dat normaal gebruik niet meer mogelijk is. De vele storingen in de tractuur alsmede de ernstige vervuiling staan dit in de weg. Bij dit orgel moet dezelfde overweging plaats vinden als bij het voorgaande te Scheveningen: herstel van de oorspronkelijke situatie, hier de situatie 1851 van Loret, is niet meer mogelijk. Niet alleen zou dit neerkomen op vrijwel gehele vernieuwing, op een hoeveelheid Loret pijpwerk en de kas na, maar ook is van deze oorspronkelijke situatie eenvoudig te weinig kennis. Dat dit een onevenredig grote investering met zich mee zou brengen laat zich ook raden. Reden om de situatie 1924 als uitgangspunt te nemen waarbij aan de Loret klank dan nog zo veel mogelijk recht kan worden gedaan.
Het orgel wordt beheerd door de Stichting Franssen orgel Elandstraatkerk en deze streeft naar restauratie zoals beschreven. Deze zal dan worden uitgevoerd onder advies van Ton van Eck en Bert den Hartog door de orgelmaker Adema. Dat dit een kostbare zaak wordt zal duidelijk zijn. De Stichting wil graag het belang hiervan onderstrepen door een bijdrage van € 3.000,00.


2024 © Alexander Bunt