SBNO.ORG

Renswoude

In de plaats Renswoude werd in 1641 naar een ontwerp van Jacob van Campen de koepelkerk gebouwd, in opdracht van Johan van Reede, heer van Renswoude, die het Kasteel Renswoude bewoonde. De kerk bleef tot 1922 eigendom van de kasteel familie waarna deze werd overgedragen aan de Hervormde gemeente.

In 1866 werd het eerste orgel geplaatst dat waarschijnlijk afkomstig was uit Wallonië of Vlaanderen en uit ca. 1770 dateerde. In 1937 werd, na de kerkrestauratie, een nieuw orgel geleverd door de orgelmaker J. de Koff op een nieuwe galerij boven de preekstoel, waarbij in ieder geval 6 registers pijpwerk en waarschijnlijk nog wat andere onderdelen van windlade en mechaniek werden hergebruikt. Heel ongebruikelijk voor het bouwjaar kreeg het orgel mechanische tractuur. Na herstel in 1969 werd het orgel door Koppejan in 1977 vergroot en in een andere kas geplaatst die afkomstig was uit Oud-Loosdrecht en gemaakt door Spiering in 1920. De orgelmaker van Vulpen herstelde het orgel in deze staat enkele malen. Doordat het orgel een zeer heterogeen geheel vormt komt het, uitgezonderd het oude pijpwerk, niet voor herstel meer in aanmerking.
Dit waardevolle pijpwerk n de overtuiging dat een historisch belangrijke kerk als de Koepelkerk een beter instrument verdient heeft het plan doen rijzen om het pijpwerk in een nieuw orgel te plaatsen op de oude plaats dat stilistisch en ambachtelijk geheel in overeenstemming is met de huidige inzichten.
Dit nieuwe orgel zal worden gemaakt door Mense Ruiter (Sander Booij) onder advies van Peter van Dijk. Inspiratie zal worden opgedaan bij Vlaamse orgels van o,a. Robustelly. De bijgaande foto toont een impressie van het nieuwe orgel waarbij voor de kas wordt teruggegrepen op de situatie van 1866. De Stichting heeft besloten om dit prima initiatief te ondersteunen met een subsidie van € 4.000,00.


2024 © Alexander Bunt