SBNO.ORG

Ruinerwold

In de Hervormde Bartholomeuskerk te Ruinerwold werd in 1872 een orgel geplaatst door de Groninger orgelmakers van Oeckelen. Het fraaie één-klaviers instrument stond oorspronkelijk op de afscheiding van schip en koor maar werd in 1921 verplaatst naar een nieuwe galerij tegen de torenwand. Na geringe wijzigingen in de loop der tijd werd het orgel in 1979 geheel gerestaureerd door de orgelmaker Reil waarbij het, op de huidige plaats, weer in de staat van 1872 werd gebracht.
Na een onderhouds- en schoonmaakbeurt in 2002 is nu weer wat uitgebreider onderhoud nodig waarbij naast schoonmaak en schimmelbestrijding met name werkzaamheden aan de mechaniek en laden (afdichtingen) nodig zijn. Van het pijpwerk zal met name moeten worden gewerkt aan hoeden van houten pijpen en aan de trompet. Ook nu weer zal dit worden uitgevoerd door Reil. De Stichting heeft hier een bedrag van € 2.000,00 voor toegezegd.


2024 © Alexander Bunt