SBNO.ORG

Rumpt

Voor de voormalige Rooms-Katholieke parochiekerk te Rumpt in de Betuwe werd in 1863 door de orgelmaker Pieter Maarschalkerweerd een nieuw orgel vervaardigd. Dit orgel is gevat in een neogotische kas en heeft één manuaal met aangehangen pedaal.
In 2015 werd de kerk aan de eredienst onttrokken en gekocht door een particulier die het gebouw restaureerde en het een passende bestemming als concertruimte, trouwlocatie e.d. gaf. De naam luid dan ook nu "Rumpts Kerkje".
Ook het Maarschalkerweerd orgel heeft hun belangstelling en zorg, reden om een actie voor een zorgvuldige restauratie te starten die uitgevoerd zal worden door de orgelmaker Elbertse onder toezicht van de RCE in de persoon van Wim Diepenhorst.
Het is de bedoeling het orgel intensief te gebruiken bij concerten, rouw en trouwdiensten e.d. Dit voortreffelijke initiatief wordt door de Stichting beloond met een toezegging van € 4.000.


2024 © Alexander Bunt