SBNO.ORG

Sprang

Het orgel werd in 1728 door Thomas Houben uit Ratingen (D) gebouwd voor het kerkgebouw van de voormalige Waalse Hervormde Gemeente te Dordrecht. Het orgel in Sprang is het enige instrument in Nederland wat van Houben bewaard is gebleven.
Het orgel werd in de jaren 2009/10 gerestaureerd. Bij deze restauratie is een groot aantal historische pijpvoeten vervangen door nieuwe voeten vanwege aantasting door loodcorrosie. Gedurende het afgelopen decennium heeft het proces van loodcorrosie zich dermate ernstig voortgezet dat thans veel pijpvoeten, met name in het onderpositief, ernstig zijn aangetast. Daarom zullen het binnenwerk van het onderpositief, de windladen, het pijpwerk en omgeving integraal worden gereinigd en hersteld.
Het pleisterwerk van het noordertransept van de kerk zal in dezelfde periode worden hersteld. De werkzaamheden zullen zodanig op elkaar worden afgestemd en er worden zodanige voorzieningen getroffen, dat vrijkomende stof van de stucwerkzaamheden niet in het orgel terecht kan komen. Dat betekent, dat eerst de betreffende metalen pijpen uit het orgel worden verwijderd en voor herstel naar het bedrijf van de orgelmaker worden getransporteerd, het orgel wordt afgedekt en de plaats waar de stucwerkzaamheden plaatsvinden wordt afgeschermd van de rest van de kerk (stofschot). Vervolgens vinden de stucwerkzaamheden plaats en daarna wordt het orgel in de kerk hersteld en worden de pijpen na herstel en transport naar de kerk teruggeplaatst in het orgel. Al deze werkzaamheden aan het orgel worden uitgevoerd door Flentrop onder advies van Aart Bergwerff en door de Stichting ondersteund met een subsidie van € 4.000.


2024 © Alexander Bunt