SBNO.ORG

Kampen

Ten slotte de Burgwalkerk in Kampen. Dit orgel, oorspronkelijk in 1877 gebouwd door Zwier van Dijk, werd in de loop van de jaren aanzienlijk uitgebreid. Het betrof dan werkzaamheden en vergrotingen door J. Reil en W. Van Leeuwen.
Deze uitbreidingen waren niet altijd in overeenstemming met het oorspronkelijke Zwier van Dijk karakter, reden om Reil een her intonatie te laten uitvoeren. Na het Rug-, Bovenwerk en Pedaal moet alleen het hoofdwerk nog worden gedaan en hiervoor heeft de Stichting € 2.000,00 toegezegd. We hopen aan dit orgel in een toekomstige nieuwsbrief meer aandacht te besteden.


2024 © Alexander Bunt