SBNO.ORG

Den Helder

In Den Helder werd in de Nieuwe Kerk, gebouwd in 1839 in Waterstaatsstijl als Hervormde Kerk en nu in gebruik bij een Evangelische gemeente "De Ambassade", in 1861 een orgel gebouwd door de Leeuwarder orgelmakers Van Dam. Het orgel, in een voor deze orgelmakers typerende kas, is in 1918 nog licht gewijzigd door Van Dam.
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog is het door Flentrop gedemonteerd, opgeslagen in de Noorderkerk te Hoorn, en na de bevrijding weer in Den Helder opgebouwd.
Het orgel, dat vrijwel gaaf bewaard bleef en nog nooit integraal is gerestaureerd, heeft nu groot onderhoud nodig om het in goede staat te houden. Hierbij worden naast een algehele schoonmaak kleine reparaties verricht aan de tractuur en houten pijpen. Het werk zal worden uitgevoerd door orgelmaker S. de Wit te Nieuw-Vennep. De Stichting heeft hier voor een bedrag van € 500,00 aan bijgedragen.


2024 © Alexander Bunt