SBNO.ORG

Delft

In Delft staat aan het Noordeinde de Evangelisch Lutherse Kerk waar voor de orgelmaker van Oeckelen in 1889 een nieuw orgel maakte. Het verving het oude orgel van Pieter Assendelft/Johannes Mitterreither uit 1765. Het van Oeckelen orgel werd in 1929 door Sanders gerestaureerd terwijl de windvoorziening in 1960 na waterschade door van Leeuwen werd vervangen. Verdere herstelwerkzaamheden werden in 1967 door Bakker en Timmenga en in 1990 door van der Veer. Tenslotte werd in 1995 door Pels en van Leeuwen aan het orgel gewerkt.
Na al deze werkzaamheden bleek het orgel in 2010 toe aan een totale renovatie die het instrument zijn oude luister zou teruggeven. Deze werd in twee fasen geknipt, de eerste fase werd in 2016 door Reil voltooid waarbij hoofdwerk en Pedaal geheel werden hersteld. Nu is de tweede fase aan de beurt waarbij het complete bovenwerk met de bijbehorende windvoorziening aan de beurt is. Ook dit werk wordt weer door Reil uitgevoerd onder advies van Cees van der Poel. De Stichting draagt na een eerdere bijdrage hier € 4.000,00 aan bij.


2024 © Alexander Bunt