SBNO.ORG

Delft

In de Oud Katholieke kerk te Delft werd in 1867 door C.G.F. Witte een nieuw orgel gemaakt in de oude Duyschot kas uit 1722 die daarbij belangrijk werd uitgebreid. Dit kleine orgel, waarbij in feite een één-klaviers dispositie over twee manualen wordt verdeeld, werd in 1908 gerepareerd door Spit die een register verving terwijl in 1930 een zwelkast werd aangebracht. Door de orgelmaker de Graaf werd in 1979 het orgel gerestaureerd waarbij deze wijzigingen weer ongedaan werden gemaakt. Het orgel is nu hard aan onderhoud toe dat onder advies van Bart van Buitenen zal worden uitgevoerd door de orgelmaker Elbertse. Vooral klaviatuur, tractuur en houten pijpwerk zijn in slechte staat geraakt en dienen te worden hersteld. De Stichting heeft voor dit onderhoud een bedrag van € 1.500,00 toegezegd.


2024 © Alexander Bunt