SBNO.ORG

Haarlem

Het grote Adema orgel in de Kathedrale Basiliek in Haarlem werd oorspronkelijk vanaf 1923 gebouwd voor de vm. Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam. Na sluiting van deze kerk in 1969 is na veel inspanning van diverse personen in de Stichting Willibrordusorgel, het orgel opnieuw opgebouwd in Haarlem en daar in 1971 in gebruik genomen. In de loop van de jaren (al in Amsterdam) is er veel aan het orgel gewerkt, nu met name om het weer een "echt" Adema orgel uit het interbellum te laten worden zoals de oorspronkelijke bouwers het hadden bedoeld. De laatste afsluitende werkzaamheden worden nu door Adema’s Kerkorgelbouw uitgevoerd onder advies van Cees van der Poel. De Stichting heeft hiervoor een bedrag van € 3.000,00 toegezegd.


2024 © Alexander Bunt