SBNO.ORG

Poortvliet

In 1806 maakte de Utrechtse orgelmaker Abraham Meere een klein maar fraai orgel voor de relatief grote kerk te Poortvliet. Het was een geschenk van de rijke Amsterdamse koopman Abraham Dumont. Zijn vrouw Cornelia Jacoba Gaaswijk was een dochter van de Poortvlietse ambachtsheer Christoffel Gaaswijk. Het instrument heeft één klavier met een aangehangen pedaal met een omvang van anderhalf octaaf. Bij kleine werkzaamheden in de loop van de tijd werden slechts een aantal Bourdon pijpen vervangen, het register Carillon verkleind en de toonhoogte verhoogt door stem insnijdingen. Al deze zaken zijn bij de restauratie door Blank in 1967 weer ongedaan gemaakt waarbij tevens de unieke licht ongelijk zwevende stemming werd hersteld. Omdat nu groter onderhoud nodig is geworden zal dit door de orgelmaker Nijsse worden uitgevoerd en wordt het door de Stichting ondersteunt met een bijdrage van € 1.000,00.


2024 © Alexander Bunt