SBNO.ORG

Leens

Het beroemde orgel van de Petruskerk te Leens werd in 1733 opgeleverd door A.A. Hinsz. Het was zijn tweede orgel als zelfstandig orgelmaker. Het orgel werd geschonken door de bewoners van de borg Verhildersum in de strijd tussen de Groningse adel om de mooiste kerk en het indrukwekkendste orgel en staat nog geheel in de Schnitger traditie. Het orgel van Leens werd in de 19e eeuw gewijzigd door van Oeckelen en verloor in het begin van de 19e eeuw zijn oorspronkelijke balgen en frontpijpen. In 1968 werd een algehele restauratie uitgevoerd door de Gebr. Van Vulpen. Nu is het orgel dringend aan groot onderhoud toe waarbij de gelegenheid is om de oorspronkelijk spaanbalgen te reconstrueren en het frontpijpwerk meer in lijn met Hinsz te brengen. Dit wordt dit jaar uitgevoerd door de Orgelmaker Reil onder advies van Henk de Vries. Er is besloten om aan dit belangwekkende onderhoud een bijdrage van € 5.000,00 te verlenen.


2024 © Alexander Bunt