Programma voorjaarsexcursie 2019

Kampen, Bovenkerk

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Op zaterdag 11 mei 2019 a.s. houdt de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel haar traditionele voorjaarsexcursie en donateursdag in Kampen. Aan het einde van de dag volgt het afscheid van oprichter en tot september vorig jaar voorzitter Maarten Seijbel.

De dag start met ontvangst met koffie en thee vanaf 10.30 in de Buitenkerk aan de Buiten Nieuwstraat 101. Vanaf 11.00 uur belicht en bespeelt Cees van der Poel het Hinsz-orgel uit 1754.

Na vrije tijd voor de lunch op eigen gelegenheid wordt het programma om 13.30 uur vervolgd in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10. Adviseur Herman Kamp licht de jongste werkzaamheden aan het Proper-orgel (1897) toe waarna Cees van der Poel het instrument laat horen.

Het slot van de dag vindt plaats in de Bovenkerk waar vanaf 14.50 uur Ab Weegenaar en Wim Diepenhorst het grote Hinsz-orgel bespelen. Daarna volgt in het koor van de kerk het officiële afscheid van Maarten Seijbel. Het Reil-koororgel zal daarbij klinken en de huidige voorzitter Matthé Ackerman en penningmeester Mario van Overbeeke spreken Maarten Seijbel toe. Daarna is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje Maarten Seijbel de hand te drukken.

Op deze donateursdag zijn ook niet-donateurs zijn van harte welkom. De deelname kost voor donateurs is € 25,00, niet-donateurs betalen € 30,00.

U kunt zich aanmelden bij voorkeur via het e-mailadres orgelstichting@hetnet.nl, graag met vermelding van uw naam, adres en het aantal deelnemers en of u wel of geen donateur bent. U kunt ook bellen met Grietje Roozeboom op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur via nummer 0525 684 220 of 06 8761 4984.

Uw aanmelding is definitief aangemeld nadat uw betaling is ontvangen op rekeningnummer NL06 INGB 0003 0927 57 onder vermelding van “voorjaarsexcursie”, aantal personen, naam en adres. Het is ook mogelijk om na aanmelding in de Buitenkerk te betalen. In de Buitenkerk ontvangen de deelnemers het programmaboek.

Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....