Oplevering orgel Oude Kerk Amsterdam

Oude kerk Adam

[29 september 2018] – Op vrijdag 28 september jl. heeft de bouwkundige oplevering van het Vater/Müller-orgel in de Oude Kerk in Amsterdam plaatsgevonden. Orgelmaker Reil zal de komende tijd nog werken aan verschillende tongwerken (waaronder de beroemde Vox Humana) en een twee vulstemmen. Volgend jaar zal op 11 mei de officiële ingebruikname zijn.

De klank is zoals bekend niet gewijzigd maar doordat vele pijpen zijn hersteld (voetopeningen, bovenkanten etc.) en zijn schoongemaakt, klinkt het orgel toch "nieuw", lees: de boventonen zijn veel beter hoorbaar. De speelaard is door herstel van o.a. de overbrengverhoudingen en een hierdoor noodzakelijke nieuwe claviatuur en koppels, nu eindelijk goed te noemen. Het beruchte zware toucher is veel verbeterd, al zal een groot orgel als dit nooit heel licht spelen wat natuurlijk ook niet bij een dergelijk instrument past. Het uiterlijk is fraai gerestaureerd waarbij o.a. het schildersbedrijf Wolters en Ovink uit Deventer een pluim moet krijgen voor zijn vakwerk.

Te zijner tijd zal op deze plaats dieper op het orgel worden ingegaan. Het ligt in de bedoeling in de toekomst iets te organiseren voor onze donateurs. In ieder geval kan nu al gezegd worden dat de bijdrage van de Stichting (€ 25.000,00, het grootste bedrag uit onze historie) goed is besteed!

Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....