Bestuurswijziging

header klein

[3 oktober 2018] – Op 20 september 1973 is de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel door Maarten Seijbel opgericht. Vanaf die datum is hij onafgebroken als voorzitter actief geweest bij de stichting.

Maarten Seijbel heeft nu – na exact 45 jaar – het bestuur op 20 september jl. laten weten zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Hij vond het tijd om het stokje aan anderen door te geven. Dat betekende dat het bestuur jammer genoeg niet in staat was om eerder in de Nieuwsbrief mee te delen dat Maarten Seijbel het bestuur zou gaan verlaten. Vandaar dat u helaas uit andere bronnen daarvan kennis heeft moeten nemen.

Het spreekt voor zich dat Maarten Seijbel heel veel heeft betekend voor de stichting. Hoeveel historische orgels zouden niet of nauwelijks nog te bespelen zijn als onze stichting niet had bijgedragen aan de restauratie daarvan? Talrijke verzoeken voor een financiële ondersteuning van de restauratie van een orgel zijn door het bestuur beoordeeld en toegekend. Daarbij was de inbreng van Maarten Seijbel met zijn enorme kennis omtrent het orgel en zijn uitgebreide netwerk in orgelland essentieel. Het elan waarmee hij mensen kon interesseren voor het behoud van orgels was kenmerkend voor hem.

Het bestuur heeft diepe bewondering voor al de moeite die hij in het bijzonder, maar ook zijn echtgenote en gezin, zich hebben getroost.

Het afscheid van een zeer gewaardeerd bestuurslid is altijd een lastig moment. En dat geldt zeker nu Maarten Seijbel bij de stichting – een van zijn geesteskinderen – vertrekt. Het bestuur hoopt te zijner tijd op een passende wijze van Maarten Seijbel afscheid te kunnen nemen conform zijn eigen wensen.

Het afscheid van Maarten Seijbel betekent zeker niet dat de activiteiten van de stichting worden beëindigd. Er zijn nog zoveel fraaie historische orgels, die nu of in de toekomst, een restauratie behoeven. Dit schitterende erfgoed verdient alle aandacht van het bestuur. Met de donateurs en andere geestverwanten, die de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel daadwerkelijk willen ondersteunen, zal het bestuur zich blijven inspannen om in de geest van Maarten Seijbel zoveel mogelijk historische orgels te behouden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Mr. M. Ackerman
voorzitter a.i.


Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....