Alkmaar grote orgel

Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel werd opgericht in 1973 met het doel een financiële bijdrage te leveren aan restauraties van historische orgels in Nederlandse (kerk)gebouwen. Deze steun wordt verleend in de vorm van giften of rentevrije leningen. De gelden die hiervoor benodigd zijn, worden bijeengebracht door middel van donaties, giften en legaten. De Stichting heeft door vele particuliere bijdragen veel restauraties van een groot aantal historische orgels mede mogelijk gemaakt en wil dat in de toekomst graag blijven doen.

Omdat de overheid, centraal, provinciaal en plaatselijk, zich door bezuinigingen steeds meer terugtrekt en tegelijk particulier initiatief en financiëringen aanmoedigt, wordt het werk van particuliere stichtingen op het gebied van cultuur steeds belangrijker. Het unieke historische orgelbezit van Nederland heeft daarom ook uw inzet nodig. Dit kunt u niet beter doen dan het steunen van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse orgel als donateur en/of als testamentair begunstigde! Op deze website kunt u daar alles over lezen.

De Stichting is gevestigd in de oude vestingstad Elburg. Daar wordt kantoor gehouden in het prachtige Nationale Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat 5. De administratrice van de stichting, mevrouw G. (Grietje) Roozeboom, is hier telefonisch bereikbaar op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0525 – 684 220. Zij is ook per e-mail bereikbaar via orgelstichting@hetnet.nl.

Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....