Alkmaar grote orgel

Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel

Donateursdag Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel van 2 mei 2020 afgelast i.v.m. de Coronacrisis. Zie voor verdere mededelingen de activiteiten pagina.

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel werd opgericht in 1973 met het doel een financiële bijdrage te leveren aan restauraties van historische orgels in Nederlandse (kerk)gebouwen. Deze steun wordt verleend in de vorm van giften of rentevrije leningen. De gelden die hiervoor benodigd zijn, worden bijeengebracht door middel van donaties, giften en legaten. De Stichting heeft door vele particuliere bijdragen veel restauraties van een groot aantal historische orgels mede mogelijk gemaakt en wil dat in de toekomst graag blijven doen.

Omdat de overheid, centraal, provinciaal en plaatselijk, zich door bezuinigingen steeds meer terugtrekt en tegelijk particulier initiatief en financiëringen aanmoedigt, wordt het werk van particuliere stichtingen op het gebied van cultuur steeds belangrijker. Het unieke historische orgelbezit van Nederland heeft daarom ook uw inzet nodig. Dit kunt u niet beter doen dan het steunen van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse orgel als donateur en/of als testamentair begunstiger! Op deze website kunt u daar alles over lezen.

De Stichting is gevestigd in de oude vestingstad Elburg. De administratrice van de stichting, mevrouw G. (Grietje) Roozeboom, is telefonisch bereikbaar bij voorkeur op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-8761 4984, of spreek de voice mail in om teruggebeld te worden. Zij is ook per e-mail bereikbaar via orgelstichting@hetnet.nl.

Begin mei 2020 hoopt de Stichting een nieuwe website in gebruik te nemen. Makkelijker, overzichtelijker en toekomstgericht. De URL blijft uiteraard www.sbno.org.

Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....